• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Projecten

Om de kinderen van Kenia te steunen ondernemen wij de volgende acties:

* Hulp bieden door middel van geld: Met het geld dat wordt ingezameld wordt onder andere het schoolgeld van de kinderen betaald. Ook worden schooluniformen en andere benodigdheden gekocht.

Een nieuw project is van start gegaan waarbij weduwen een klein krediet krijgen om hun eigen inkomsten te genereren. Ze kunnen hiermee bijvoorbeeld een paar kippen kopen en de eieren verkopen op de markt.

Het geld wat de stichting gebruikt voor het steunen van de mensen in Kenia wordt onder andere opgebracht door giften en de verkoop van Keniase producten. Kijk hier welke producten er te koop zijn.

* Hulp bieden door middel van goederen: Regelmatig worden er goederen vanuit Nederland naar Kenia verscheept. Je kunt hierbij denken aan computers of schoolbenodigdheden. Op de pagina ‘Steun ons’ kunt u zien welke goederen er precies nodig zijn.

Kijk op de pagina ‘Help mee‘ om direct uw steentje bij te dragen!