• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Afgeschreven computers bibliotheek beginnen aan nieuw leven in Kenia

NIJKERK – De bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken hebben de afgelopen tijd alle computers vervangen. De oude computers gaan via de stichting Rigii naar een school in Kenia. De computers in de bibliotheek waren aan vervanging toe omdat ze al meer dan vijf jaar oud zijn. “We merken dat nieuwe software en de snelle glasvezelverbinding die we hebben veel meer vraagt van de apparatuur.

Pc’s lopen vast en dat willen we niet als klanten of medewerkers hierop aan het werk zijn”, aldus directeur Roel Zuidhof.

De bibliotheek ging op zoek om de computers op een verantwoorde manier te kunnen afvoeren. Tijdens de zoektocht kwam men in contact met Janet Eikelenboom. Zij komt uit Kenia en heeft de stichting Rigii Children Foundation opgericht die veel doet voor het dorp waar haar broer woonde. Haar broer is overleden en heeft drie kinderen achtergelaten. Janet heeft de kinderen opgevangen en gesteund. Vanuit die gedachte wil zij ook andere kinderen in Kenia helpen.

De Rigii Children Foundation richt zich niet alleen op het helpen van kinderen, maar steunt ook oma’s die de kinderen helpen die geen ouders meer hebben omdat ze zijn overleden aan aids. Ook helpt ze de school en op deze manier de hele gemeenschap. Janet is blij met de ruim dertig pc’s die ze krijgt. Alle gegevens en software die er op staan worden door een professioneel bedrijf gewist waarna ze volgende maand in een container met andere spullen worden verscheept naar Kenia. De computers zijn voor de school in het dorp. “Ondanks dat ze in Nederland zijn afgeschreven zijn ze nog prima bruikbaar in Kenia”, zegt Janet Eikelenboom.

Bron: De Stentor – http://www.destentor.nl/NIJKERK – The libraries in Nijkerk and Hoevelaken recently replaced all computers. The old computers go through the Rigii Children Foundation to a school in Kenya. The computers in the library had to be replaced because they are over five years old. “We noticed that the new software and fast fiber internet that we have made demanded more of the equipment.

“We do not want computers to crash when customers or employees are using them.” said director Roel Zuidhof.

The library looked for a way to get rid of the computers in a responsable way. During this search they got in contact with Janet Eikelenboom. She is fron Kenya and established the Rigii Children Foundation which does a lot for the village where here brother once lived. Eight years ago her brother died. He left his three children behind. anet took care of these children. From this thought, she wanted to help other children in Kenya as well.

The Rigii Children Foundation not only focuses on helping children, but also supports grandmothers who help the children who do not have their parents anymore. They died because of the impact of hiv/aids. Janet also helps the school and this way the whole community. Janet is happy with the thirty computers they get. All data and software on them is removed by a professional company. Next month they will be shipped to Kenya in a container with other stuff. The computers are going to be used by the school in the village.

“Although they are depreciated in the Netherlands they are still perfectly usable in Kenya,” said Janet Eikelboom.

Source: De Stentor – http://www.destentor.nl/