• 06-13452842
  • rigiichildrenfoundation@upcmail.nl

Reisverslag oktober-november 2021

Hoewel Covid 19 nog steeds niet helemaal tot het verleden behoorde konden we, na de verplichte testen te hebben gedaan, toch afreizen naar onze projecten in Kenia. Het was echter wel een paar maanden later dan gepland. Normaliter zijn we daar in de maanden februari en maart.

Ondanks deze vertraging voelde het weer als thuiskomen. De voorbereidingen waren goed verlopen en we konden de plannen dan nu toch eindelijk uitvoeren. En ….. we kunnen laten zien dat alles succesvol is verlopen.

Rigii Children Foundation steunt al jaren een aantal kinderen bij hun opleiding tot een volwaardig beroep. Soms lukt dat niet helemaal omdat er iets anders speelt, bijvoorbeeld het (on) gewild zwanger raken of gewoon niet het doorzettingsvermogen hebben. En soms lukt het wel zoals met 10 die de stichting in totaal ieder 8 jaar heeft geholpen en nu Francis die net is afgestudeerd als automonteur.

En zo zijn er gelukkig meer kinderen die op deze manier nu een volwaardig beroep hebben gekregen. Dit blijft het belangrijkste speerpunt van onze stichting. Een beroep geeft zekerheid.

The Muguga Primary school “Kulama” in Kiamba, ongeveer 60 kilometer van Nairobi, zat ook met smart op de hulp van onze stichting te wachten.

 

Vol trots werden de aangeschafte goederen aan de hele school getoond en moesten de computers natuurlijk gelijk geprobeerd worden.

Iedereen tevreden ook al heeft het door de Covid 19 pandemie wat langer geduurd. Het was de moeite waard.

Paula Mercy Children Home  was het tweede grote project van deze reis. Paula (midden op de foto) zelf heeft een handicap.

Zij is onderwijzeres geweest en  runt een tehuis waar ze 30 weeskinderen opvangt. 8 van “haar” kinderen worden door onze stichting financieel geholpen zodat zij naar een gewone school kunnen. Ook wil Paula proberen zelf een schooltje te bouwen. 

Op het terrein van Paula is een soort zorgboerderij gerealiseerd. Op deze manier worden extra inkomsten gegenereerd en hebben de kinderen een soort van dagbesteding.  Zij heeft gevraagd of de stichting kan helpen bij het uitbreiden van deze zorgboerderij. Onze ervaring is dat wanneer je een goed doel opgeeft er ook sponsoren worden gevonden. Dat is ook deze keer gelukt. Gevolg is geweest dat de zorgboerderij kon uitbreiden.

Een bok en een geit werden gekocht en die moesten natuurlijk een onderkomen hebben. Van het aangeschafte materiaal werd een mooi hok gemaakt.

Honderd kippen werden door de stichting gekocht die voor zowel eieren als vlees gaan zorgen.

Een hok voor de twee varkens die de stichting ook heeft  gekocht is gemaakt en we hebben bericht gekregen dat zij al voor een nageslacht hebben gezorgd.

En zo hebben de kinderen een soort van dagbesteding en is de voedselvoorziening verbeterd.

Ongetwijfeld heeft u in de media gelezen dat ten gevolge van de oorlog in Oekraïne de voedselvoorziening in o.a. Kenia onder grote druk komt te staan. Juist in dat licht is het noodzakelijk dat onze stichting en wellicht ook andere organisaties de mensen daar blijft steunen. Wij zijn dat zeker van plan en hopen dat u dat met ons blijft doen.

Het behoeft geen betoog dat iedereen die uw hulp via onze stichting heeft ontvangen bijzonder blij was en u daarvoor hartelijk wil  bedanken. Wij sluiten ons daarbij graag aan.

Met vriendelijke groet

Jannet Eikelenboom, voorzitter.