Verslag verblijf Kenia maart en april 2020

Laten we gewoon beginnen met het minder goede nieuws over deze reis en verblijf. Door de coronacrisis hebben we helaas niet alles kunnen doen. Mede daarom een kort verslag deze keer. De eerste week dat we in Nairobi, de hoofdstad van Kenia en onze uitvalsbasis, zijn moeten we onze “lokale” administratie op orde brengen. Dat wil zeggen dat we kijken wat we de komende maand volgens afspraak kunnen uitgeven en waaraan. Verder moeten we naar de bank en het belangrijkste is dat we alle rekeningen, bonnetjes e.d. (een soort verslag) moeten overleggen bij de overheid om onze accreditatie als stichting te behouden. Dat is dit jaar weer allemaal gelukt. We kunnen dus doorgaan. De week daarna hebben we diverse vergaderingen gehad met de organisaties/personen die hulp van ons zouden krijgen. Alle projecten zijn buiten Nairobi en dus “verliezen” we vrij veel tijd met het op en neer reizen. De plannen waren klaar en het materiaal kon worden besteld/gekocht. Dat doen we allemaal zelf om er zo zeker van de zijn dat iedere euro goed besteed wordt en er niets aan de strijkstok blijft hangen. Het hoofdproject was dit jaar, net als in 2019 The Munengi Primary School in
Naivasha, één uur rijden van Nairobi.

Deuren, verf, hout en golfplaten voor het dak werden aangeschaft en gedoceerd naar deze school gebracht.

En toen sloop ook Covid 19 (corona) Kenia binnen en ging alles op slot. Dit was voor ons uiteraard een enorme tegenvaller. Vanaf 25 maart mochten wij Nairobi niet meer verlaten en dat duurde tot 19 april.

Eerder was er geen mogelijkheid om terug te keren naar Nederland. We konden dus helaas deze keer ook niet alles persoonlijk controleren en moeten het doen met de foto’s die we kregen. Toch mag het resultaat er zijn zoals onderstaande foto’s laten zien

De oude en de nieuwe situatie

Ondank de coronacrisis kon er gelukkig lokaal doorgewerkt worden

Kort voor het vertrek kon er een
plaquette onthuld worden waarop
de geboden hulp in 2019 en 2020
staat vermeld. Op de hele
verbouwing kunnen we met een
goed gevoel op terug kijken.
En verder …..

De bestelling en aflevering van de elektrisch rolstoel die we voor Beth Mwangi, hoofd van de Paula Mercy Foundation, een weeshuis waar 30 kinderen verblijven, hadden gepland kon
door de coronaomstandigheden helaas niet gerealiseerd worden. Dit staat nu gepland tijdens ons volgende bezoek in 2021.

 

Jonathan, links en links op de groepsfoto, is afgestudeerd als automonteur. Acht jaar hebben we hem financieel ondersteund om dit doel te bereiken.
De kinderen, 2e van links en rechts op de foto, helpen we nu bij hun opleiding voor respectievelijk toerisme en automonteur. Het andere kind is helaas afgehaakt.

Momenteel zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van 2021. De eerdergenoemde school heeft een groot probleem met de sanitaire voorzieningen en dan met name de toiletgroep. Deze is door de hevige regenval helemaal ingestort en zal opnieuw opgebouwd moeten worden maar daarover later meer.


Iedereen, namens alle ontvangers, hartelijk dank voor de (financiële)ondersteuning.

Met vriendelijke groet,
Janet Eikelenboom. Voorzitter

Reisverslag bezoek aan Kenia – maart en april 2019

In maart en april zijn we weer op bezoek geweest in Kenia en hebben we de gebruikelijke projecten bezocht die door ons financieel worden ondersteund.

Nieuw was ons eerste bezoek aan de Munengi Pri. School in Naivasha, Kenia. Ongeveer 200 kinderen gaan naar deze school, onderverdeeld in acht klaslokalen, voor zover je nog van lokalen kunt spreken.

Deze school is ongeveer 35 jaar geleden gebouwd en zo te zien is er na die tijd niets meer aan veranderd. De vloer was zand, alle ramen en kozijnen waren verdwenen en het dak lekte. Kortom een trieste boel.

In 2018 kreeg onze stichting een hulpvraag. De vraag op zich was natuurlijk niet zo moeilijk maar het krijgen van de nodige financiën wel. Dat is voor een groot deel gelukt zodat we wat dat betreft met een gerust hart konden vertrekken. Vooraf hadden we al laten weten dat we zelf alles ter plaatse zouden regelen.

De eerste vergadering verliep voortreffelijk qua afstemming en afspraken. Dat gaf gelijk een goed gevoel. Al het materiaal werd ter plaatse gekocht, gecontroleerd en verwerkt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we zelden hebben meegemaakt dat er zo hard werd gewerkt door de lokale mensen onder leiding van Cecilia Wairimu Mburu. Zij was daar de drijvende kracht achter het project.

Gevolg daarvan is geweest dat ook daadwerkelijk al het materiaal gebruikt is en er niets kon worden “ geleend”.

De vloer in één lokaal. De aanvoer van stenen die in
de lokalen klein geslagen
moesten worden.

Water, gevolgd door kleinere stenen en cement zorgde uiteindelijk voor een mooie vloer. De vlekken op de de foto worden veroorzaakt door de zon en de gaten in het dak. Het project voor 2020.

Het uiteindelijke resultaat mag er dus zijn. Alle lokalen hebben betonnen vloeren gekregen en ook nieuwe kozijnen uiteraard met glas. Het dak hebben we niet kunnen repareren. Dat had twee redenen. De eerste was dat het beschikbare geld op was. De tweede reden was dat de klassenvertegenwoordigers de prioriteit wilden leggen bij het tocht- en stofvrij maken van de lokalen in bijv. de winter.

We hopen volgend jaar de financiën te vinden om het dak te repareren, deuren te plaatsen en meubilair te kunnen kopen.

Heel verdrietig is het te hebben moeten vernemen dat onze “aanjaagster”, mevrouw Wairimu Mburu onlangs onverwachts is overleden op de leeftijd van 41jaar. Wij zullen haar bij het vervolg van dit project zeker missen.

Voor de 30 kinderen van het kindertehuis Divine Mercy Childrens Home and School hebben we, dankzij het beschikbaar stellen van de financiën door de verkoop van boeken / kaarten, eten kunnen kopen. Met o.a. kool, maismeel, olie, rijst en suiker kan men weer een tijdje vooruit.

Ook het educatief hoofdproject van onze stichting dat over meerdere jaren loopt heeft weer de nodige aandacht gehad. Twee leerlingen maken dit jaar hun school af en/of gaan verder met de studie. Een jongeman is automonteur geworden en doet het bijzonder goed. Hij hoopt dit jaar ook alles afgerond te hebben.

Voor een ander kindertehuis had de stichting geld gekregen om twee koeien te kopen zodat de kinderen daar melk(producten) zouden kunnen krijgen. Dit kon helaas niet doorgaan omdat er in dat gebied koeien waren gestolen en men het niet aandurfde om dan toch koeien te kopen. In plaats daarvan hebben we een deel van een omheining gebouwd waarachter toekomstig te kopen koeien kunnen worden gehouden en minder angst bestaat dat deze ook worden gestolen.

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde reis. Alles wat we hadden gepland hebben we kunnen doen, mede dankzij de financiële steun van onze sponsoren. Hiervoor onze oprechte dank.

Met vriendelijke groet
Janet Eikelenboom, voorzitter.

Reisverslag bezoek aan Kenia februari – maart 2018

Na een goede reis naar Kenia heb ik een bezoek gebracht aan mijn familie alsmede diverse projecten bezocht om te zien hoe het gaat en een aantal donaties gedaan.

Ik ben o.a. op bezoek geweest bij de Barainya Primary School in South Kinangop.

Deze school heb ik goed bekeken en gesproken met de leidinggevenden aldaar. Het is gebleken dat de hygiëne in deze school erg slecht was. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte omstandigheden waarin de kinderen les krijgen. We waren in 1e instantie van plan om deze school opnieuw te gaan opbouwen. Volgens de verhalen was het echter beter om te beginnen met het vervangen van een toiletgebouw, de wanden hiervan waren helemaal verrot bijvoorbeeld.

De gemeenschap was al begonnen met het vervangen van de toiletten voor de jongens, 7 toiletten in totaal. Rigii Children Foundation heeft toen 8 nieuwe toiletten gedoneerd voor de meisjes en die zijn inmiddels ook al geplaatst. De kinderen hoeven nu niet meer bang te zijn dat ze in het gat van het toilet vallen of dat de muren op hun vallen als ze naar het toilet gaan.

Verder hebben we ook nog diverse opbergmappen gedoneerd aan deze primary school. De opbergmappen hadden wij in onze laatste containerzending richting Kenia gestuurd. De kinderen waren er erg blij mee daar ze hun papieren nu netjes kunnen opbergen.

We willen nog steeds deze school opnieuw opbouwen, we hopen hiermee volgend jaar van start te kunnen gaan als we voldoende geld bij elkaar hebben verzameld.

Een ander project wat de Rigii Children Foundation is gestart is voor een kindertehuis. Voor dit tehuis hebben we diverse jonge dieren gekocht zoals kuikentjes, konijnen, eenden, duiven, geiten etc. De kinderen gaan ervoor zorgen dat deze dieren kunnen opgroeien zodat ze kunnen zorgen voor o.a. eieren en vlees. Als het mogelijk is willen we dit project blijven ondersteunen met het aanleveren van jonge dieren.

Tevens hebben wij het tehuis voorzien van twee nieuwe printers.

Ik heb ook nog een aantal kinderen bezocht welke wij ondersteunen op de diverse scholen in de buurt. Dit doe ik altijd zoveel mogelijk voordat de scholen weer gaan sluiten voor de zomer, dus ook deze keer weer. Het gaat goed met ze, ze doen goed hun best op school en halen goede cijfers. Er is zelfs al weer een jongen afgestudeerd, hij gaat zijn studie nu vervolgen om automonteur te gaan worden.

Tevens hebben wij een drie zeer arme kinderen die bij hun oma leven opgenomen in onze ondersteuningsprojecten. Ze hebben zelfs geen eten, vandaar dat wij het belangrijk vonden om ze op te nemen in ons project. De kinderen gaan alle drie naar de Barainya Primary school. Het schoolgeld is inmiddels betaald.

Rest mij alleen nog maar om uw steun te vragen, voor de toekomst, opdat wij nog meer kinderen en scholen kunnen ondersteunen!

Nieuwsbrief bezoek aan Kenia 2016

[:nl]Dit jaar hebben wij ook weer een container naar Kenia gestuurd met heel veel spullen daarin. Deze container is begin 2016 vertrokken naar Kenia.

Toen de container aankwam was ik natuurlijk ook weer aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Dit jaar moest ik echter langer blijven dan gepland, want de container had vertraging opgelopen onderweg.

Tijdens mijn aanwezigheid in Kenia heb ik weer 3 donaties kunnen doen namens de stichting:

  1. Computers geleverd aan een “nieuwe” school.
  2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV.
  3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte.

1. Computer levering

Dit jaar hebben we aan een voor ons nieuwe school computers gedoneerd. De school waar wij voorheen de computers brachten is inmiddels voorzien, vandaar dat er een nieuwe school is uitgekozen.

Dit is weer met heel veel plezier gedaan en werd met heel veel enthousiasme ontvangen.

2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV

Deze donatie was aan een kindertehuis speciaal voor kinderen met HIV. Alle kinderen in dit tehuis zijn onder medicatie. Hier heb ik veel kleding gebracht en heel veel knuffels. Oh wat waren de kinderen hier blij mee. We zijn er de gehele paastijd gebleven om met de kinderen te praten en hen te zien spelen met de meegebrachte knuffels.

Wat mij vooral heeft geraakt is een klein meisje van 1 jaar, haar moeder is overleden tijdens de bevalling en vader (ook met HIV) heeft het kind achtergelaten in het ziekenhuis. Zij is de jongste van het kindertehuis. De kinderen wonen daar gemiddeld tot hun 20e levensjaar.

Verder is dit tehuis dringend op zoek naar koeien en geiten voor de melk, evenals gebruikte computers. De kinderen hebben met name de melk nodig om te overleven en aan te sterken, ook wordt de melk deels verkocht, zodat er weer medicatie kan worden gekocht voor deze kinderen. Ze hebben ongeveer 3 koeien nodig om een ieder te voorzien van melk en om ook nog wat melk over te houden om te verkopen.

We gaan hier zeker nog terugkomen voor het doneren van computers volgend jaar, maar we hopen natuurlijk ook weer op giften zodat wij wellicht ook een koe kunnen kopen voor dit mooie project.

3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte

Toen we, bij toeval, op mijn oude school van vroeger terecht kwamen, ontdekten we dat het dak vreselijk lekte. Dit is de school, Muguga Primary School in Kiambaa Village, in de plaats waar ik ben geboren en ik als kind vele jaren heb doorgebracht. Dit dak hebben we laten vernieuwen tijdens onze aanwezigheid zodat ze weer droog les kunnen geven. Op deze manier zijn zowel de school als de plaatselijke bevolking zeer geholpen.

Op deze school was er een speciale jongen die mij heel erg opviel en die we graag willen gaan ondersteunen. Deze jongen gaat naar school en werkt daarnaast nog heel veel omdat zijn moeder inmiddels al 2 jaar ziek is. Zelfs de hoofdmeester had zijn moeder nog nooit ontmoet en was zelfs nog nooit bij hem thuis geweest. We wilden dus heel graag met hem mee naar huis om de situatie te bekijken en meer te horen. Zijn grootste wens was dat zijn moeder weer beter zou zijn. Zijn moeder

was erg ziek en lag te slapen. We hebben haar wakker gemaakt en ervoor gezorgd dat zij naar het ziekenhuis kon op onze kosten om te worden onderzocht en medicatie toegediend te krijgen.

Bij onderzoek bleek dat zij zwaar reuma heeft en vele ontstekingen in haar buik. Maar doordat ze zo arm zijn kon zij dit onderzoek niet laten doen en konden zij zich ook geen medicatie veroorloven. Hiervoor heeft de stichting gezorgd.

Tot op heden zijn zij beiden in leven gebleven doordat de jongen ’s ochtends naar school ging en in de middag klusjes deed voor de buren waar hij elke keer 50 cent mee verdiende. Dit heeft hen in leven gehouden! Wat was dit verdrietig om te moeten horen en zien. We hebben dan ook besloten om deze jongen financieel te ondersteunen opdat hij naar school kan, eten kan kopen en medicatie kunnen kopen voor zijn moeder. Deze ondersteuning zullen wij volhouden totdat de school klaar is. We hebben reeds vernomen dat hij heel erg blij is met onze ondersteuning en dat het redelijk goed gaat met moeder nu zij medicatie krijgt. Hierdoor kan de jongen zich weer volledig richten op zijn school en zij kan weer een beetje werken voor het inkomen.

In de container zaten ook 2 tractoren waarvan wij er 1 niet hebben gedoneerd. Deze tractor willen wij verkopen zodat wij van dit geld weer nieuwe projecten kunnen starten. De andere tractor gedoneerd aan de weduwes, die wij ondersteunen, opdat zij weer makkelijker hun werk op het land kunnen doen.

Het was deze keer een zwaar programma. Lange dagen, vele dagen, heel veel mensen ontmoet en drukke schema’s. Maar het was heel erg zinvol en vooral leuk om te doen.

Niet alle spullen hebben wij kunnen vergeven, maar deze zijn in opslag gedaan zodat we bij een volgende zending vanuit Nederland alles in een keer kunnen doneren.[:en]This year we have also send a container to Kenya with lots of stuff in it. The container left at the beginning of 2016 to Kenya.

When the container arrived I was also present again to make sure everything runs smoothly.

This year, I had to stay longer than planned because the container had been delayed en route.

During my presence in Kenya, I was able to do 3 donations again on behalf of the foundation:

  1. Computers, supplied to a “new” school.
  2. Clothing and stuffed animals, donated to a children’s home for children with HIV.
  3. Roof repair of a school where the roof leaked a lot.

1. Computers, supplied to a “new” school

This year we donated computers to a “new” school. The school where we formerly brought the computers where already provided, so we have chosen a new school to donate the computers to.

This is again done with a lot of pleasure and was received with great enthusiasm.

2. Clothing and stuffed animals, donated to a children’s home for children with HIV

This donation was to an orphanage for children with HIV. All the children in this home have medication. Here I brought a lot of clothes and gave a lot of hugs. The kids where very happy with it! We spent all Easter time there to talk to the children and to see them play woth the brought stuffed animals.

What especially touched me was a little girl of 1 year old, her mother is deceased during labor and her father (who also has HIV) left the girl at the hospital. She is the youngest of the orphanage. The children live in the orphanage on average until their 20th birthday.

Furthermore this orphanage is seeking for cows and goats for the milk, as well as used computers. The children need the milk to survive and gain strength, but the milk is also partly sold, so that medication can be bought for the children. They need about 3 cows to be provided with milk, and to also have some milk to sell.

We will definitely be back for the donation of computers next year, but we also hope again on gifts so that we may also be able to buy a cow for this great project.

3. Roof repair of a school where the roof leaked a lot

When we, by chance, came back to my old school, we discovered the roof was leaking a lot. This is the Muguga Primary School in Kiambaa Village, in the city where I was born and spend a lot of years as a kid.  This roof we renewed during our presence. This way the school as wel as the local communitaty was greatly aided.

On this school there was a special boy that caught my attention and who we would like to support. This boy goes to school and besides that he works a lot because his mother is sick for already two years. Even the headmaster had never met his mother and has never been to his house. So we were happy to go with him to his house to have a look at the situation and to hear more. His biggest wish was that his mother would be better. His mother was very sick and she was sleeping. We woke her up and made sure she could go to the hospital at our costs to be examined and to get medication.

An examination revealed that she has severe arthritis and many inflammation in her belly. But because they are so poor they could afford this examination nor medication. The foundation took care of both.

Until now they have both survived because the boy went to school in the morning and in the afternoon he did chores for the neighbours with which every time he earned 50 cents. This kept them alive! This was so sad to hear and see. We have therefore decided to financially support this boy so that he can go to school and can also buy food and medication for his mother. We will continu this support until school is finished. We have already learned that he is very happy with our support, and it’s going pretty well with his mother now she is getting medication. This allows the boy to fully focus on school and she can return to work a little bit for some income.

The container also contained two tractors of which one we haven’t donated. We want to sell this tractor in order to get some money to start new projects. The other tractor was donated to the widows who we support, so that they can more easily do their work on the land.

This time it was a heavy program. Long hours, many days, many people met and busy schedules. But it was very useful and above all fun to do.

We haven’t been able to give away all the stuff, but they have been stored so with a next shipping from the Netherlands we can donate all at once.[:]

Nunspeetse zomermarkten

De Nunspeetse zomermarkten starten weer!!

U treft Janet daar met een nieuwe collectie Keniaanse produkten om weeskinderen in Kenia te ondersteunen.

Kom en support de Rigii Children Foundation.

De zomermarkt data zijn 14, 21, 28 Juli en 4, 11,18 Augustus.

The Nunspeetse summer markets start again !!

You will find Janet there with a new collection of Kenyan products to support orphans in Kenya .

Come and support the Rigii Children Foundation .

The summer market dates are 14 , 21, 28 July and 4, 11, 18 August.

Nieuwsbrief mei 2015

Dit jaar is Janet, van februari tot half april, wederom naar Kenia geweest voor de projecten die daar lopen, echter dit bezoek had zij anders ingedeeld.

Voor het eerst heeft zij gesproken met de diverse betrokken partijen, waaronder zelfs de kinderen. Ze heeft de oma’s bezocht en met hen gesproken over hoe het met de kinderen gaat. Ook is ze naar de scholen geweest om de praten met de leraren, om te horen hoe het met de kinderen gaat op school en of ze vooruit zijn gegaan. Tevens heeft zij gesprekken gehad met de kinderen zelf, om van hun eens te vernemen hoe ze alles ervaren en wat hun wensen zijn voor de toekomst met ondersteuning van de Rigii Children Foundation.

Janet heeft deze bezoeken nog nooit eerder gedaan op deze manier en ze was dan ook blij verrast om de oma’s te spreken en te horen hoe het gaat met hun kleinkinderen. En ze heeft gezien en gehoord dat de kinderen gelukkig nog steeds grote dromen hebben. Maar wat nog belangrijker was om te ervaren, is dat de kinderen heel erg blij zijn met de ondersteuning van de stichting, want zonder ons kunnen zij immers niet naar school. Er zijn nog steeds heel veel kinderen die hulp nodig hebben om naar school te gaan, maar helaas wij kunnen niet alle kinderen ondersteunen met financiële hulp. Ook voor ons geldt dat wij daarvoor nog niet genoeg fondsen kunnen binnenhalen.

Tijdens haar bezoek aan Kenia Janet is ook achter een heel triest verhaal gekomen. Een van de meisjes (16 jaar) welke de stichting ondersteund heeft tot nu toe heeft besloten om te stoppen met de school vanwege het huwelijk wat zij is aangegaan (op een veel te jonge leeftijd). Met dit meisje zijn wij gestart met ondersteunen toen ze in groep 5 zat van de lagere school, nu zat zij op de middelbare school in klas 2. Dit is heel erg spijtig, we hebben nog geprobeerd om haar over te halen door te gaan maar dit heeft helaas geen baat gehad. Zo ziet u maar dat ook wij met onze stichting tegen dingen aanlopen waar wij heel hard voor hebben gewerkt maar die dan helaas op de een of andere manier dan toch niet goed aflopen.

Een van de mensen welke wij ondersteunen, heeft een aantal jaren geleden een scootmobiel van ons ontvangen. We kregen vorig jaar helaas het bericht dat zijn scootmobiel niet meer te repareren was. Wij hebben met behulp Molenaar Nunspeet hem dit jaar een andere scootmobiel mogen overhandigen. U kunt zich wel voorstellen hoe blij hij hier mee was, dit betekent voor hem weer vrijheid en het kunnen doorgaan met zijn kiosk. Bij het overhandigen bleek dat hij inmiddels getrouwd is en een baby heeft, dus dit draagt extra bij aan de feestvreugde.

This year Janet went to Kenya again from February till mid April to visit the projects of the Rigii Children Foundation, but this year she did it differently than other years.

For the first time she has spoken to various parties involved, including even the children. She has visited the grandmothers and talked to them about how things are going with the kids. She also went to the school to talk to the teachers, to hear how things are going at school and if they went ahead with the children. She also talked to the children to hear from them how they experience everything and what their wishes for the future are regarding the support of the Rigii Children Foundation.

Janet never did these visits this way and was very happy to talk to the grandmothersand to hear how their grandchildren are doing. She saw and heard that the children luckily still have big dreams. But more important it was to experience that the children are very happy with the support of the foundation, because without us they can’t go to school. There are still a lot of children that need our help to go to school, unfortunately we can’t help all of them with financial support. For us it also applies that we can’t bring in enough funds for that.

During her visit to Kenya Janet also found out about a very sad story. One of the girls (16 years old) who has been supported by the foundation, decided to quit school, because of her upcoming marriage, which she commited to (at a to young age). The foundation started supporting this girl when she was in grade 5 of primary school, now she was in grade 2 of high school.

This is very unfortunate, we have tried to persuade her to continue school, but unfortunately this didn’t help. So you see, with our foundation we also encounter things we worked really hard for, but sadly somehow do not end well.

One of the people we support received a mobility scooter from us a couple of years ago. Last year we unfortunately received the news his mobility scooter was beyond repair. With the help of Molenaar Nunspeet we could give him another mobility scooter. U can image how happy he was with it, for him this means more freedom and being able to continue his kiosk. When handing him the mobility scooter it appeared that he is now married and has a baby, so that contributed to the fun!

Nieuwsbrief juni 2014

Van 21 februari tot en met 5 april 2014 is Janet dit jaar wederom in Kenia geweest. Deze keer heeft ze geen kleding gedoneerd, maar alleen geld voor het maken van 60 schoolbanken. En ze heeft het nodige papierwerk gedaan voor de foundation.

Voordat deze banken waren gemaakt, deelden 3 kinderen gemiddeld een schoolbank. Nu is dit veranderd en zitten er nog maar 2 kinderen in de bank. Dit zal zeker hun leerprestaties gaan verhogen.

De schoolbanken zijn gemaakt terwijl Janet daar was, hiervoor is bewust gekozen omdat we op deze manier ook de economie in Kenia weer een goede zet geven. Ze zijn heel erg mooi geworden. De ouders EN de kinderen waren er heel erg blij mee. De 60 banken zijn verdeeld over groepen 6, 7 en 8 van de Kiriko Primary School in Centraal Kenia, 80 km van Nairobi richting het Lake Naivasha. Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, zijn de banken op een feestelijke manier uitgereikt aan de school.

De schoolbanken hebben wij kunnen laten maken door een donatie van de Protestantse Gemeente in Nunspeet. De donatie is mede bij elkaar gekomen door de opbrengst van de Koninginnemarkt 2013. Derhalve hebben we op de banken dan ook speciaal aangegeven dat de banken zijn gedoneerd door de protestantse kerken in Nunspeet. De andere helft van de donatie zal worden besteed aan het betalen van het schoolgeld van de kinderen (15 stuks) die wij ondersteunen.

Ook heeft Janet de nodige huisbezoeken gedaan, om te zien hoe het gaat met de kinderen die worden geholpen door de foundation. Ze gaat dan kijken hoe het met de kinderen is of ze goed worden opgevoed of ze goed worden begeleid en of ze naar school gaan. De bezoeken zijn voornamelijk geweest aan de oma’s van de kinderen. Ook de scholen waar de kinderen op zitten zijn bezocht zodat er van daaruit nog kon worden verteld hoe het met de kinderen gaat en of ze wel naar school gaan.

Een van de kinderen is dit jaar naar de 1e klas gegaan van middelbare school, deze jongen heeft de nodige problemen op dit moment. Zijn oma begint namelijk te dementeren waardoor ze het kind regelmatig niet meer herkent. Janet heeft dit ook besproken op zijn school, want het kind heeft het natuurlijk al zwaar genoeg. Ook vanuit school zal er een extra oogje in het zeil worden gehouden voor deze kleine stoere man. Hij verblijft nu op een kostschool dus komt voorlopig niet meer thuis bij zijn oma. In de vakanties zal hij gewoon terugkomen bij zijn oma, maar wordt dan ook opgevangen door zijn oom die daar ook woont.

De andere kinderen doen het heel erg goed in de 2e klas van de middelbare school. Janet is ook bij hen thuis geweest en heeft ook van hun de schoolmeester gesproken, men is bijzonder tevreden over hun vorderingen.

Verder zijn er nog 2 kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Een heeft inmiddels de volgende stap in zijn schoolcarrière gedaan. Hij is naar Kenya Utalii College gegaan om daar een opleiding te volgen voor kok. Ook een ander kind, welke wordt gesteund door de foundation, gaat in tussen heel goed. Ze studeert nu economie en zal volgend jaar de universiteit gaan afronden.

Kortom de foundation is duurzaam bezig, kinderen worden langdurig ondersteund ook als ze al bijna volwassen zijn.

Zie voor meer informatie de foto’s en de bijgaande video.
Uw donaties blijven natuurlijk altijd van harte welkom, zodat wij nog meer kinderen kunnen gaan helpen.From February 21 to April 5, 2014 Janet went to Kenya again. This time she didn’t donate clothes, but she did donate money for making 60 school desks. And she did the necessary paperwork for the foundation. 

Before the school desks were made, the children shared one school desk on average with 3 children. Now this is changed and there are only 2 children sitting at one school desk. This will certainly better their learning.

The school desks where made while Janet was in Kenya. She did this on purpose to also give the economy in Kenya a boost. The school desks are perfect! The parents AND the children where very happy with it. The 60 desks where divided over group 6, 7 and 8 of the Kiriko Primary School in Central Kenya, 80 km from Nairobi in the direction of Lake Naivasha. As you can see in the photoalbum Kenia 2014, the desks have been presented to the school in a festive way.

We have been able to make the school desks thanks to a donation of the Protestant Community in Nunspeet. The proceeds of the Queen’s Market in 2013 where part of this donation. Therefore, we have specifically stated that on the desks that they have been donated by the Protestant churches in Nunspeet. The other half of the donation will be used to pay the school fees of the (15) children we support.

Janet also made the necessary home visits to see how the children that are helped by the foundation are doing. This way she can see if how they are doing, if they are beeing raised well and if they are going to school. The visits have been mainly to the grandmothers of the children. Also the schools the children go to where visited  so that they could also tell how the children are doing and if they are going to school or not.

One of the children went to the 1th grade of high school this year. This boy has some problems at the moment. His grandmother is dementing and does not recognize the boy anymore. Janet discussed this also at his school because the boy already has a hard time. The school will also pay extra attention to this little tough guy. He is staying at a boarding school now so will not be home with grandmother for the time being. During the holidays he will go back to his grandmother, but will also be taking care of by his uncle who also lives there.

The other children are also doing really well in the second grade of secondary school. Janet also went to there homes and talked to their schoolmaster. Everybody is really statisfied with their progress.

Furthermore there are 2 children who have done something special. One has taken the next step in his school career. He went to the Kenya Utalii College to follow a study to become a cook. Another child who is supported by the foundation is also doing really well. She is studying economics and will finish university next year.

In short, the foundation is working on sustainability, the children are supported long-term, also when they are almost becoming adults.

See the photos and video for more information.

Your donations are ofcourse always more than welcome, so that we can help even more children.

Nieuwsbrief Juni 2013

In maart van dit jaar is Janet weer afgereisd naar Kenia. Er moest een hoop geregeld worden. De scholen waren in verband met de verkiezingen twee weken gesloten. Gelukkig zijn de verkiezingen goed verlopen. Daarna kon het gewone leven weer op gang komen.

Het werk van onze vrijwilliger Mary in Kenia is een stuk zwaarder geworden nu er ook kinderen op het voortgezet onderwijs zitten. Dat is niet in hun woonplaats. Mary bezoekt de ze daar op de kostschool en regelt de betalingen. Zij ontvangt voor haar werk een kleine vrijwilligersvergoeding.

De stichting kiest ervoor een kind na de basisschool naar een kostschool te laten gaan ondanks de hogere kosten o.a. omdat het thuis veel moeilijker is om je huiswerk te maken. Ook wordt de wereld van het kind vergroot. Een kostschool is heel wat anders dan thuis bij oma. Een kwartaal intern op school en dan 4 weken naar huis.

John en Anita van Leeuwen, trouwe donateurs uit Nederland zijn als toerist in maart naar Kenia gekomen maar hebben ook een stuk mee kunnen maken van het werk van de stichting. Zij hebben de verschillen gezien tussen een school met goede voorzieningen en een arme school op het platteland. Ze hebben samen met Janet en de vrijwilligers geholpen met het uitdelen van spullen op de school waar de stichting helpt op het platteland. De kinderen waren erg blij met de ballen, de borden en de tandpasta en natuurlijk ook met de computers. U kunt dit alles terugzien op de foto’s en video van 2013.

Janet is ook naar een groep mensen geweest die geen eigen woonplek hebben. De overheid moet voor hen nog een huis regelen omdat zij dakloos geworden zijn door een stammenoorlog in 2007. Zij leven in huisjes van golfplaten, maïsstengels, hout en ander restmateriaal. De stichting heeft hen kleding gegeven die in Nederland is ingezameld en met een container is verscheept naar Kenia samen met de computers voor school. De ontvangers van de kleding waren ontzettend blij. Het kleine beetje geld dat ze hebben kan nu besteed worden aan voeding en niet meer aan kleding. Ook dit bezoek is terug te vinden op de foto’s en video van 2013 zodat u een goed beeld krijgt.

In februari dit jaar heeft de RIGII Children Foundation een donatie van € 500 van de Protestantse Kerk “de Ontmoeting” in Nunspeet ontvangen.

De RIGII Children Foundation is dit jaar uitgekozen om een deel van de opbrengst te ontvangen van de Koninginnemarkt op 27 april 2013 van de Protestantse Gemeente Nunspeet. Deze donatie was € 4250,-.

Hartelijk dank hiervoor en aan alle anderen die de stichting hebben gesteund met kleding, computers, speelgoed en donaties.In March this year, Janet again traveled to Kenya. There was a lot to be organized. The schools were closed for two weeks due to the elections. Fortunately, the elections went smoothly. After that ordinary life came back on track.

The work of our volunteer Mary in Kenya has become much heavier now there are also children going to secondary school. That is not in their hometown. Mary visits them there at the boarding school and arranges the payments. She receives a small voluntary fee for her work.

Despite the higher costs, the foundation chooses to let a child go to a boarding school after elementary school partly because at home it is much more difficult to do your homework. Also, the world of the child increases. A boarding school is a lot different than at home with Grandma. A quarter internally at school and then 4 weeks home.

John and Anita van Leeuwen, loyal contributors from the Netherlands came to Kenya in March as tourists but also saw a lot of the work of the foundation. They have seen the differences between a school with good facilities and a poor school in the countryside. Together with Janet and the volunteers they helped with handing out stuff at the school where the foundation helps in the countryside. The children were very happy with the balls, the signs and toothpaste and of course with the computers. You can all see this on the photos and videos of 2013.

Janet also went to a group of people who do not have their own place to live. The government has yet to arrange a home for them because they are homeless since a tribal war in 2007. They live in houses made of corrugated iron, corn stalks, wood and other waste material. The foundation has given them clothes collected in the Netherlands and a container is shipped to Kenya with the computers for school. The recipients of the clothes were very happy. The little money that they have can now be spent on food and not on clothes. Also this visit can be found on the photos and videos of 2013 so you get a good picture.

In February this year, the RIGII Children Foundation received a donation of € 500,- of the Protestant Church “de Ontmoeting” in Nunspeet.

The RIGII Children Foundation was chosen this year to receive part of the gainings of the Queen’s Market on April 27, 2013 from the Protestant Church Nunspeet. This donation was € 4250,-.

Thank you for this and to all others who have supported the Foundation with clothing, computers, toys and donations.

Donatie scootmobiel van Prominent Nunspeet

De scootmobiel is een donatie van Prominent Nunspeet voor een gehandicapte jongeman wiens scootmobiel aan vervanging toe was. Voor de oude scootmobiel kregen we nieuwe onderdelen zodat deze opnieuw gebruikt kan worden in Kenia.

Bekijk het fotoalbum voor foto’s van de scootmobiel en de nieuwe eigenaar.The scootmobile is a donation of Prominent Nunspeet for a disabled young man whose scootmobile was due for replacement. For the old scootmobile we got new parts so it can be reused in Kenya.

View the photo album for photo’s of the scootmobile and it’s new owner.

Afgeschreven computers bibliotheek beginnen aan nieuw leven in Kenia

NIJKERK – De bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken hebben de afgelopen tijd alle computers vervangen. De oude computers gaan via de stichting Rigii naar een school in Kenia. De computers in de bibliotheek waren aan vervanging toe omdat ze al meer dan vijf jaar oud zijn. “We merken dat nieuwe software en de snelle glasvezelverbinding die we hebben veel meer vraagt van de apparatuur.

Pc’s lopen vast en dat willen we niet als klanten of medewerkers hierop aan het werk zijn”, aldus directeur Roel Zuidhof.

De bibliotheek ging op zoek om de computers op een verantwoorde manier te kunnen afvoeren. Tijdens de zoektocht kwam men in contact met Janet Eikelenboom. Zij komt uit Kenia en heeft de stichting Rigii Children Foundation opgericht die veel doet voor het dorp waar haar broer woonde. Haar broer is overleden en heeft drie kinderen achtergelaten. Janet heeft de kinderen opgevangen en gesteund. Vanuit die gedachte wil zij ook andere kinderen in Kenia helpen.

De Rigii Children Foundation richt zich niet alleen op het helpen van kinderen, maar steunt ook oma’s die de kinderen helpen die geen ouders meer hebben omdat ze zijn overleden aan aids. Ook helpt ze de school en op deze manier de hele gemeenschap. Janet is blij met de ruim dertig pc’s die ze krijgt. Alle gegevens en software die er op staan worden door een professioneel bedrijf gewist waarna ze volgende maand in een container met andere spullen worden verscheept naar Kenia. De computers zijn voor de school in het dorp. “Ondanks dat ze in Nederland zijn afgeschreven zijn ze nog prima bruikbaar in Kenia”, zegt Janet Eikelenboom.

Bron: De Stentor – http://www.destentor.nl/NIJKERK – The libraries in Nijkerk and Hoevelaken recently replaced all computers. The old computers go through the Rigii Children Foundation to a school in Kenya. The computers in the library had to be replaced because they are over five years old. “We noticed that the new software and fast fiber internet that we have made demanded more of the equipment.

“We do not want computers to crash when customers or employees are using them.” said director Roel Zuidhof.

The library looked for a way to get rid of the computers in a responsable way. During this search they got in contact with Janet Eikelenboom. She is fron Kenya and established the Rigii Children Foundation which does a lot for the village where here brother once lived. Eight years ago her brother died. He left his three children behind. anet took care of these children. From this thought, she wanted to help other children in Kenya as well.

The Rigii Children Foundation not only focuses on helping children, but also supports grandmothers who help the children who do not have their parents anymore. They died because of the impact of hiv/aids. Janet also helps the school and this way the whole community. Janet is happy with the thirty computers they get. All data and software on them is removed by a professional company. Next month they will be shipped to Kenya in a container with other stuff. The computers are going to be used by the school in the village.

“Although they are depreciated in the Netherlands they are still perfectly usable in Kenya,” said Janet Eikelboom.

Source: De Stentor – http://www.destentor.nl/