Reisverslag bezoek aan Kenia – maart en april 2019

In maart en april zijn we weer op bezoek geweest in Kenia en hebben we de gebruikelijke projecten bezocht die door ons financieel worden ondersteund.

Nieuw was ons eerste bezoek aan de Munengi Pri. School in Naivasha, Kenia. Ongeveer 200 kinderen gaan naar deze school, onderverdeeld in acht klaslokalen, voor zover je nog van lokalen kunt spreken.

Deze school is ongeveer 35 jaar geleden gebouwd en zo te zien is er na die tijd niets meer aan veranderd. De vloer was zand, alle ramen en kozijnen waren verdwenen en het dak lekte. Kortom een trieste boel.

In 2018 kreeg onze stichting een hulpvraag. De vraag op zich was natuurlijk niet zo moeilijk maar het 0krijgen van de nodige financiën wel. Dat is voor een groot deel gelukt zodat we wat dat betreft met een gerust hart konden vertrekken. Vooraf hadden we al laten weten dat we zelf alles ter plaatse zouden regelen.

De eerste vergadering verliep voortreffelijk qua afstemming en afspraken. Dat gaf gelijk een goed gevoel. Al het materiaal werd ter plaatse gekocht, gecontroleerd en verwerkt. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we zelden hebben meegemaakt dat er zo hard werd gewerkt door de lokale mensen onder leiding van Cecilia Wairimu Mburu. Zij was daar de drijvende kracht achter het project.

Gevolg daarvan is geweest dat ook daadwerkelijk al het materiaal gebruikt is en er niets kon worden “ geleend”.

Het uiteindelijke resultaat mag er dus zijn. Alle lokalen hebben betonnen vloeren gekregen en ook nieuwe kozijnen uiteraard met glas. Het dak hebben we niet kunnen repareren. Dat had twee redenen. De eerste was dat het beschikbare geld op was. De tweede reden was dat de klassenvertegenwoordigers de prioriteit wilden leggen bij het tocht- en stofvrij maken van de lokalen in bijv. de winter.

We hopen volgend jaar de financiën te vinden om het dak te repareren, deuren te plaatsen en meubilair te kunnen kopen.

Heel verdrietig is het te hebben moeten vernemen dat onze “aanjaagster”, mevrouw Wairimu Mburu onlangs onverwachts is overleden op de leeftijd van 41jaar. Wij zullen haar bij het vervolg van dit project zeker missen.

Voor de 30 kinderen van het kindertehuis Divine Mercy Childrens Home and School hebben we, dankzij het beschikbaar stellen van de financiën door de verkoop van boeken / kaarten, eten kunnen kopen. Met o.a. kool, maismeel, olie, rijst en suiker kan men weer een tijdje vooruit.

Ook het educatief hoofdproject van onze stichting dat over meerdere jaren loopt heeft weer de nodige aandacht gehad. Twee leerlingen maken dit jaar hun school af en/of gaan verder met de studie. Een jongeman is automonteur geworden en doet het bijzonder goed. Hij hoopt dit jaar ook alles afgerond te hebben.

Voor een ander kindertehuis had de stichting geld gekregen om twee koeien te kopen zodat de kinderen daar melk(producten) zouden kunnen krijgen. Dit kon helaas niet doorgaan omdat er in dat gebied koeien waren gestolen en men het niet aandurfde om dan toch koeien te kopen. In plaats daarvan hebben we een deel van een omheining gebouwd waarachter toekomstig te kopen koeien kunnen worden gehouden en minder angst bestaat dat deze ook worden gestolen.

Al met al kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde reis. Alles wat we hadden gepland hebben we kunnen doen, mede dankzij de financiële steun van onze sponsoren. Hiervoor onze oprechte dank.

Met vriendelijke groet
Janet Eikelenboom, voorzitter.

Reisverslag bezoek aan Kenia februari – maart 2018

Na een goede reis naar Kenia heb ik een bezoek gebracht aan mijn familie alsmede diverse projecten bezocht om te zien hoe het gaat en een aantal donaties gedaan.

Ik ben o.a. op bezoek geweest bij de Barainya Primary School in South Kinangop.

Deze school heb ik goed bekeken en gesproken met de leidinggevenden aldaar. Het is gebleken dat de hygiëne in deze school erg slecht was. Dit wordt mede veroorzaakt door de slechte omstandigheden waarin de kinderen les krijgen. We waren in 1e instantie van plan om deze school opnieuw te gaan opbouwen. Volgens de verhalen was het echter beter om te beginnen met het vervangen van een toiletgebouw, de wanden hiervan waren helemaal verrot bijvoorbeeld.

De gemeenschap was al begonnen met het vervangen van de toiletten voor de jongens, 7 toiletten in totaal. Rigii Children Foundation heeft toen 8 nieuwe toiletten gedoneerd voor de meisjes en die zijn inmiddels ook al geplaatst. De kinderen hoeven nu niet meer bang te zijn dat ze in het gat van het toilet vallen of dat de muren op hun vallen als ze naar het toilet gaan.

Verder hebben we ook nog diverse opbergmappen gedoneerd aan deze primary school. De opbergmappen hadden wij in onze laatste containerzending richting Kenia gestuurd. De kinderen waren er erg blij mee daar ze hun papieren nu netjes kunnen opbergen.

We willen nog steeds deze school opnieuw opbouwen, we hopen hiermee volgend jaar van start te kunnen gaan als we voldoende geld bij elkaar hebben verzameld.

Een ander project wat de Rigii Children Foundation is gestart is voor een kindertehuis. Voor dit tehuis hebben we diverse jonge dieren gekocht zoals kuikentjes, konijnen, eenden, duiven, geiten etc. De kinderen gaan ervoor zorgen dat deze dieren kunnen opgroeien zodat ze kunnen zorgen voor o.a. eieren en vlees. Als het mogelijk is willen we dit project blijven ondersteunen met het aanleveren van jonge dieren.

Tevens hebben wij het tehuis voorzien van twee nieuwe printers.

Ik heb ook nog een aantal kinderen bezocht welke wij ondersteunen op de diverse scholen in de buurt. Dit doe ik altijd zoveel mogelijk voordat de scholen weer gaan sluiten voor de zomer, dus ook deze keer weer. Het gaat goed met ze, ze doen goed hun best op school en halen goede cijfers. Er is zelfs al weer een jongen afgestudeerd, hij gaat zijn studie nu vervolgen om automonteur te gaan worden.

Tevens hebben wij een drie zeer arme kinderen die bij hun oma leven opgenomen in onze ondersteuningsprojecten. Ze hebben zelfs geen eten, vandaar dat wij het belangrijk vonden om ze op te nemen in ons project. De kinderen gaan alle drie naar de Barainya Primary school. Het schoolgeld is inmiddels betaald.

Rest mij alleen nog maar om uw steun te vragen, voor de toekomst, opdat wij nog meer kinderen en scholen kunnen ondersteunen!

Nieuwsbrief bezoek aan Kenia 2016

Dit jaar hebben wij ook weer een container naar Kenia gestuurd met heel veel spullen daarin. Deze container is begin 2016 vertrokken naar Kenia.

Toen de container aankwam was ik natuurlijk ook weer aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Dit jaar moest ik echter langer blijven dan gepland, want de container had vertraging opgelopen onderweg.

Tijdens mijn aanwezigheid in Kenia heb ik weer 3 donaties kunnen doen namens de stichting:

  1. Computers geleverd aan een “nieuwe” school.
  2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV.
  3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte.

1. Computer levering

Dit jaar hebben we aan een voor ons nieuwe school computers gedoneerd. De school waar wij voorheen de computers brachten is inmiddels voorzien, vandaar dat er een nieuwe school is uitgekozen.

Dit is weer met heel veel plezier gedaan en werd met heel veel enthousiasme ontvangen.

2. Kleding en knuffels gedoneerd aan een kindertehuis voor kinderen met HIV

Deze donatie was aan een kindertehuis speciaal voor kinderen met HIV. Alle kinderen in dit tehuis zijn onder medicatie. Hier heb ik veel kleding gebracht en heel veel knuffels. Oh wat waren de kinderen hier blij mee. We zijn er de gehele paastijd gebleven om met de kinderen te praten en hen te zien spelen met de meegebrachte knuffels.

Wat mij vooral heeft geraakt is een klein meisje van 1 jaar, haar moeder is overleden tijdens de bevalling en vader (ook met HIV) heeft het kind achtergelaten in het ziekenhuis. Zij is de jongste van het kindertehuis. De kinderen wonen daar gemiddeld tot hun 20e levensjaar.

Verder is dit tehuis dringend op zoek naar koeien en geiten voor de melk, evenals gebruikte computers. De kinderen hebben met name de melk nodig om te overleven en aan te sterken, ook wordt de melk deels verkocht, zodat er weer medicatie kan worden gekocht voor deze kinderen. Ze hebben ongeveer 3 koeien nodig om een ieder te voorzien van melk en om ook nog wat melk over te houden om te verkopen.

We gaan hier zeker nog terugkomen voor het doneren van computers volgend jaar, maar we hopen natuurlijk ook weer op giften zodat wij wellicht ook een koe kunnen kopen voor dit mooie project.

3. Dak reparatie van een school waar het dak heel erg lekte

Toen we, bij toeval, op mijn oude school van vroeger terecht kwamen, ontdekten we dat het dak vreselijk lekte. Dit is de school, Muguga Primary School in Kiambaa Village, in de plaats waar ik ben geboren en ik als kind vele jaren heb doorgebracht. Dit dak hebben we laten vernieuwen tijdens onze aanwezigheid zodat ze weer droog les kunnen geven. Op deze manier zijn zowel de school als de plaatselijke bevolking zeer geholpen.

Op deze school was er een speciale jongen die mij heel erg opviel en die we graag willen gaan ondersteunen. Deze jongen gaat naar school en werkt daarnaast nog heel veel omdat zijn moeder inmiddels al 2 jaar ziek is. Zelfs de hoofdmeester had zijn moeder nog nooit ontmoet en was zelfs nog nooit bij hem thuis geweest. We wilden dus heel graag met hem mee naar huis om de situatie te bekijken en meer te horen. Zijn grootste wens was dat zijn moeder weer beter zou zijn. Zijn moeder

was erg ziek en lag te slapen. We hebben haar wakker gemaakt en ervoor gezorgd dat zij naar het ziekenhuis kon op onze kosten om te worden onderzocht en medicatie toegediend te krijgen.

Bij onderzoek bleek dat zij zwaar reuma heeft en vele ontstekingen in haar buik. Maar doordat ze zo arm zijn kon zij dit onderzoek niet laten doen en konden zij zich ook geen medicatie veroorloven. Hiervoor heeft de stichting gezorgd.

Tot op heden zijn zij beiden in leven gebleven doordat de jongen ’s ochtends naar school ging en in de middag klusjes deed voor de buren waar hij elke keer 50 cent mee verdiende. Dit heeft hen in leven gehouden! Wat was dit verdrietig om te moeten horen en zien. We hebben dan ook besloten om deze jongen financieel te ondersteunen opdat hij naar school kan, eten kan kopen en medicatie kunnen kopen voor zijn moeder. Deze ondersteuning zullen wij volhouden totdat de school klaar is. We hebben reeds vernomen dat hij heel erg blij is met onze ondersteuning en dat het redelijk goed gaat met moeder nu zij medicatie krijgt. Hierdoor kan de jongen zich weer volledig richten op zijn school en zij kan weer een beetje werken voor het inkomen.

In de container zaten ook 2 tractoren waarvan wij er 1 niet hebben gedoneerd. Deze tractor willen wij verkopen zodat wij van dit geld weer nieuwe projecten kunnen starten. De andere tractor gedoneerd aan de weduwes, die wij ondersteunen, opdat zij weer makkelijker hun werk op het land kunnen doen.

Het was deze keer een zwaar programma. Lange dagen, vele dagen, heel veel mensen ontmoet en drukke schema’s. Maar het was heel erg zinvol en vooral leuk om te doen.

Niet alle spullen hebben wij kunnen vergeven, maar deze zijn in opslag gedaan zodat we bij een volgende zending vanuit Nederland alles in een keer kunnen doneren.

Nunspeetse zomermarkten

De Nunspeetse zomermarkten starten weer!!

U treft Janet daar met een nieuwe collectie Keniaanse produkten om weeskinderen in Kenia te ondersteunen.

Kom en support de Rigii Children Foundation.

De zomermarkt data zijn 14, 21, 28 Juli en 4, 11,18 Augustus.

Nieuwsbrief mei 2015

Dit jaar is Janet, van februari tot half april, wederom naar Kenia geweest voor de projecten die daar lopen, echter dit bezoek had zij anders ingedeeld.

Voor het eerst heeft zij gesproken met de diverse betrokken partijen, waaronder zelfs de kinderen. Ze heeft de oma’s bezocht en met hen gesproken over hoe het met de kinderen gaat. Ook is ze naar de scholen geweest om de praten met de leraren, om te horen hoe het met de kinderen gaat op school en of ze vooruit zijn gegaan. Tevens heeft zij gesprekken gehad met de kinderen zelf, om van hun eens te vernemen hoe ze alles ervaren en wat hun wensen zijn voor de toekomst met ondersteuning van de Rigii Children Foundation.

Janet heeft deze bezoeken nog nooit eerder gedaan op deze manier en ze was dan ook blij verrast om de oma’s te spreken en te horen hoe het gaat met hun kleinkinderen. En ze heeft gezien en gehoord dat de kinderen gelukkig nog steeds grote dromen hebben. Maar wat nog belangrijker was om te ervaren, is dat de kinderen heel erg blij zijn met de ondersteuning van de stichting, want zonder ons kunnen zij immers niet naar school. Er zijn nog steeds heel veel kinderen die hulp nodig hebben om naar school te gaan, maar helaas wij kunnen niet alle kinderen ondersteunen met financiële hulp. Ook voor ons geldt dat wij daarvoor nog niet genoeg fondsen kunnen binnenhalen.

Tijdens haar bezoek aan Kenia Janet is ook achter een heel triest verhaal gekomen. Een van de meisjes (16 jaar) welke de stichting ondersteund heeft tot nu toe heeft besloten om te stoppen met de school vanwege het huwelijk wat zij is aangegaan (op een veel te jonge leeftijd). Met dit meisje zijn wij gestart met ondersteunen toen ze in groep 5 zat van de lagere school, nu zat zij op de middelbare school in klas 2. Dit is heel erg spijtig, we hebben nog geprobeerd om haar over te halen door te gaan maar dit heeft helaas geen baat gehad. Zo ziet u maar dat ook wij met onze stichting tegen dingen aanlopen waar wij heel hard voor hebben gewerkt maar die dan helaas op de een of andere manier dan toch niet goed aflopen.

Een van de mensen welke wij ondersteunen, heeft een aantal jaren geleden een scootmobiel van ons ontvangen. We kregen vorig jaar helaas het bericht dat zijn scootmobiel niet meer te repareren was. Wij hebben met behulp Molenaar Nunspeet hem dit jaar een andere scootmobiel mogen overhandigen. U kunt zich wel voorstellen hoe blij hij hier mee was, dit betekent voor hem weer vrijheid en het kunnen doorgaan met zijn kiosk. Bij het overhandigen bleek dat hij inmiddels getrouwd is en een baby heeft, dus dit draagt extra bij aan de feestvreugde.

Nieuwsbrief juni 2014

Van 21 februari tot en met 5 april 2014 is Janet dit jaar wederom in Kenia geweest. Deze keer heeft ze geen kleding gedoneerd, maar alleen geld voor het maken van 60 schoolbanken. En ze heeft het nodige papierwerk gedaan voor de foundation.

Voordat deze banken waren gemaakt, deelden 3 kinderen gemiddeld een schoolbank. Nu is dit veranderd en zitten er nog maar 2 kinderen in de bank. Dit zal zeker hun leerprestaties gaan verhogen.

De schoolbanken zijn gemaakt terwijl Janet daar was, hiervoor is bewust gekozen omdat we op deze manier ook de economie in Kenia weer een goede zet geven. Ze zijn heel erg mooi geworden. De ouders EN de kinderen waren er heel erg blij mee. De 60 banken zijn verdeeld over groepen 6, 7 en 8 van de Kiriko Primary School in Centraal Kenia, 80 km van Nairobi richting het Lake Naivasha. Zoals u op bijgaande foto’s kunt zien, zijn de banken op een feestelijke manier uitgereikt aan de school.

De schoolbanken hebben wij kunnen laten maken door een donatie van de Protestantse Gemeente in Nunspeet. De donatie is mede bij elkaar gekomen door de opbrengst van de Koninginnemarkt 2013. Derhalve hebben we op de banken dan ook speciaal aangegeven dat de banken zijn gedoneerd door de protestantse kerken in Nunspeet. De andere helft van de donatie zal worden besteed aan het betalen van het schoolgeld van de kinderen (15 stuks) die wij ondersteunen.

Ook heeft Janet de nodige huisbezoeken gedaan, om te zien hoe het gaat met de kinderen die worden geholpen door de foundation. Ze gaat dan kijken hoe het met de kinderen is of ze goed worden opgevoed of ze goed worden begeleid en of ze naar school gaan. De bezoeken zijn voornamelijk geweest aan de oma’s van de kinderen. Ook de scholen waar de kinderen op zitten zijn bezocht zodat er van daaruit nog kon worden verteld hoe het met de kinderen gaat en of ze wel naar school gaan.

Een van de kinderen is dit jaar naar de 1e klas gegaan van middelbare school, deze jongen heeft de nodige problemen op dit moment. Zijn oma begint namelijk te dementeren waardoor ze het kind regelmatig niet meer herkent. Janet heeft dit ook besproken op zijn school, want het kind heeft het natuurlijk al zwaar genoeg. Ook vanuit school zal er een extra oogje in het zeil worden gehouden voor deze kleine stoere man. Hij verblijft nu op een kostschool dus komt voorlopig niet meer thuis bij zijn oma. In de vakanties zal hij gewoon terugkomen bij zijn oma, maar wordt dan ook opgevangen door zijn oom die daar ook woont.

De andere kinderen doen het heel erg goed in de 2e klas van de middelbare school. Janet is ook bij hen thuis geweest en heeft ook van hun de schoolmeester gesproken, men is bijzonder tevreden over hun vorderingen.

Verder zijn er nog 2 kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Een heeft inmiddels de volgende stap in zijn schoolcarrière gedaan. Hij is naar Kenya Utalii College gegaan om daar een opleiding te volgen voor kok. Ook een ander kind, welke wordt gesteund door de foundation, gaat in tussen heel goed. Ze studeert nu economie en zal volgend jaar de universiteit gaan afronden.

Kortom de foundation is duurzaam bezig, kinderen worden langdurig ondersteund ook als ze al bijna volwassen zijn.

Zie voor meer informatie de foto’s en de bijgaande video.
Uw donaties blijven natuurlijk altijd van harte welkom, zodat wij nog meer kinderen kunnen gaan helpen.

Nieuwsbrief Juni 2013

In maart van dit jaar is Janet weer afgereisd naar Kenia. Er moest een hoop geregeld worden. De scholen waren in verband met de verkiezingen twee weken gesloten. Gelukkig zijn de verkiezingen goed verlopen. Daarna kon het gewone leven weer op gang komen.

Het werk van onze vrijwilliger Mary in Kenia is een stuk zwaarder geworden nu er ook kinderen op het voortgezet onderwijs zitten. Dat is niet in hun woonplaats. Mary bezoekt de ze daar op de kostschool en regelt de betalingen. Zij ontvangt voor haar werk een kleine vrijwilligersvergoeding.

De stichting kiest ervoor een kind na de basisschool naar een kostschool te laten gaan ondanks de hogere kosten o.a. omdat het thuis veel moeilijker is om je huiswerk te maken. Ook wordt de wereld van het kind vergroot. Een kostschool is heel wat anders dan thuis bij oma. Een kwartaal intern op school en dan 4 weken naar huis.

John en Anita van Leeuwen, trouwe donateurs uit Nederland zijn als toerist in maart naar Kenia gekomen maar hebben ook een stuk mee kunnen maken van het werk van de stichting. Zij hebben de verschillen gezien tussen een school met goede voorzieningen en een arme school op het platteland. Ze hebben samen met Janet en de vrijwilligers geholpen met het uitdelen van spullen op de school waar de stichting helpt op het platteland. De kinderen waren erg blij met de ballen, de borden en de tandpasta en natuurlijk ook met de computers. U kunt dit alles terugzien op de foto’s en video van 2013.

Janet is ook naar een groep mensen geweest die geen eigen woonplek hebben. De overheid moet voor hen nog een huis regelen omdat zij dakloos geworden zijn door een stammenoorlog in 2007. Zij leven in huisjes van golfplaten, maïsstengels, hout en ander restmateriaal. De stichting heeft hen kleding gegeven die in Nederland is ingezameld en met een container is verscheept naar Kenia samen met de computers voor school. De ontvangers van de kleding waren ontzettend blij. Het kleine beetje geld dat ze hebben kan nu besteed worden aan voeding en niet meer aan kleding. Ook dit bezoek is terug te vinden op de foto’s en video van 2013 zodat u een goed beeld krijgt.

In februari dit jaar heeft de RIGII Children Foundation een donatie van € 500 van de Protestantse Kerk “de Ontmoeting” in Nunspeet ontvangen.

De RIGII Children Foundation is dit jaar uitgekozen om een deel van de opbrengst te ontvangen van de Koninginnemarkt op 27 april 2013 van de Protestantse Gemeente Nunspeet. Deze donatie was € 4250,-.

Hartelijk dank hiervoor en aan alle anderen die de stichting hebben gesteund met kleding, computers, speelgoed en donaties.

Donatie scootmobiel van Prominent Nunspeet

De scootmobiel is een donatie van Prominent Nunspeet voor een gehandicapte jongeman wiens scootmobiel aan vervanging toe was. Voor de oude scootmobiel kregen we nieuwe onderdelen zodat deze opnieuw gebruikt kan worden in Kenia.

Bekijk het fotoalbum voor foto’s van de scootmobiel en de nieuwe eigenaar.

Afgeschreven computers bibliotheek beginnen aan nieuw leven in Kenia

NIJKERK – De bibliotheken in Nijkerk en Hoevelaken hebben de afgelopen tijd alle computers vervangen. De oude computers gaan via de stichting Rigii naar een school in Kenia. De computers in de bibliotheek waren aan vervanging toe omdat ze al meer dan vijf jaar oud zijn. “We merken dat nieuwe software en de snelle glasvezelverbinding die we hebben veel meer vraagt van de apparatuur.

Pc’s lopen vast en dat willen we niet als klanten of medewerkers hierop aan het werk zijn”, aldus directeur Roel Zuidhof.

De bibliotheek ging op zoek om de computers op een verantwoorde manier te kunnen afvoeren. Tijdens de zoektocht kwam men in contact met Janet Eikelenboom. Zij komt uit Kenia en heeft de stichting Rigii Children Foundation opgericht die veel doet voor het dorp waar haar broer woonde. Haar broer is overleden en heeft drie kinderen achtergelaten. Janet heeft de kinderen opgevangen en gesteund. Vanuit die gedachte wil zij ook andere kinderen in Kenia helpen.

De Rigii Children Foundation richt zich niet alleen op het helpen van kinderen, maar steunt ook oma’s die de kinderen helpen die geen ouders meer hebben omdat ze zijn overleden aan aids. Ook helpt ze de school en op deze manier de hele gemeenschap. Janet is blij met de ruim dertig pc’s die ze krijgt. Alle gegevens en software die er op staan worden door een professioneel bedrijf gewist waarna ze volgende maand in een container met andere spullen worden verscheept naar Kenia. De computers zijn voor de school in het dorp. “Ondanks dat ze in Nederland zijn afgeschreven zijn ze nog prima bruikbaar in Kenia”, zegt Janet Eikelenboom.

Bron: De Stentor – http://www.destentor.nl/

Nieuwsbrief juli 2012

Janet heeft in november 2011 de container verstuurd. Hij kwam pas aan in januari 2012. Helaas een beetje te laat waardoor Janet een maand langer in Kenia moest blijven om alle ingezamelde goederen uit te delen. Gelukkig hebben Janet en haar helpers alles op tijd kunnen uitdelen.

Eerst ging Janet op bezoek bij de oma’s. Deze vrouwen moeten vaak voor hun kleinkinderen zorgen omdat hun kinderen overleden zijn.

Janet gaat elk jaar naar een ander dorp om kleding uit te delen. Dit keer een dorp dat onder verantwoordelijkheid valt van Paul, een van de medewerkers van RIGII in Kenia.

Het werk behelst niet alleen het brengen van goederen. Dat werd weer eens pijnlijk duidelijk toen we in dit dorp kennismaakten met een meisje dat werd misbruikt door haar vader. Zij is nu veilig onder gebracht in een speciale opvang. De stichting heeft het op zich genomen dat ze weer naar school kan.

Nog een nieuw meisje heeft de stichting onder haar hoede genomen. Zij leefde met haar oma en oom samen maar hadden geen eigen huis om te leven. Janet heeft de situatie door de medewerker ter plaatse laten uitzoeken en de omstandigheden waren droevig. Daarom is dit meisje de jongste dochter van de RIGII Children Foundation.

Dit jaar gingen de medewerkers ook weer langs bij de lagere school waar alle kinderen die de stichting ondersteunt onderwijs krijgen. Deze keer konden er mooie computers worden uitgedeeld worden. Nu hebben de kinderen van groep 1t/m 8 computerles.

Van de vele spullen die de stichting heeft ontvangen konden de kinderen blij gemaakt worden met ballen en schriften en tandenborstels enzovoorts. Het was een feest voor zowel de kinderen als de leerkrachten als de medewerkers van de stichting.

We hebben in Kenia er nog een vrijwilliger bij en daarmee komen we op drie.

Met dit goede nieuws beeindigen we deze nieuwsbrief. We hopen u genoeg informatie te hebben gegeven om u verbonden met ons werk te voelen.